Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 396 2 407 11 0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 97 92 -5 -5,0
Maatalous 01 68 64 -4 -6,3
C Teollisuus 10-33 314 310 -4 -1,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 40 -4 -9,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 40 -7 -15,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 43 -2 -5,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 55 4 7,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 96 100 4 4,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 31 2 5,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 27 1 2,0
F Rakentaminen 41-43 167 174 6 3,8
Talonrakentaminen 41 69 64 -6 -8,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 85 92 8 9,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 279 276 -4 -1,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 40 42 1 3,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 83 86 3 4,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 156 148 -8 -5,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 136 -7 -4,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 91 0 0,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 45 -7 -13,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 80 0 0,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 103 107 3 3,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 75 -1 -1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 160 173 13 8,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 60 -2 -2,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 111 110 -1 -0,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 64 1 0,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 113 7 6,6
P Koulutus 85 177 188 11 6,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 405 398 -7 -1,8
Terveyspalvelut 86 191 186 -6 -3,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 86 84 -2 -2,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 128 1 0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 62 60 -2 -3,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 83 84 1 1,0
X Toimiala tuntematon 00 7 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.04.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2017, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_028_fi.html