Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2021

Industriproduktionen minskade i juni från föregående månad, men ökade från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i juni med 2,0 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4,1 procent i juni 2021 jämfört med juni 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/06

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/06

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade industriproduktionen i juni inom nästan alla näringsgrenar. Mest minskade den inom näringsgrenen utvinning av mineral, dvs. 18,0 procent från föregående månad. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 7,4 procent, inom metallindustrin med 3,3 procent och inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla med 3,2 procent jämfört med maj. Produktionen var något större än i maj bara inom livsmedelsindustrin, 2,0 procent, och inom den kemiska industrin, 0,2 procent.

Jämfört med året innan ökade produktionen mest inom skogsindustrin, med 11,8 procent. Inom den kemiska industrin var produktionen 7,4 procent större och inom metallindustrin 6,0 procent större än i juni 2020. Produktionen minskade i juni inom näringsgrenarna utvinning av mineral, med 10,1 procent, samt försörjning av el, gas, värme och kyla, med 4,1 procent jämfört med året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 05/2021–06/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 05/2021–06/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för juni 2021 publiceras 10.9.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (316,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/06/ttvi_2021_06_2021-08-10_tie_001_sv.html