Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juni med 4,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 4,1 procent i juni 2021 jämfört med juni 2020. Den säsongrensade produktionen sjönk däremot i juni med 2,0 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 5,7 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 0,9 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Juni / 2020 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Juni / 2020 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Juni / 2021 Maj
B Utvinning av mineral 2,0 -10,1 -10,1 -18,0
BCD Hela industrin 100,0 4,1 4,1 -2,0
C Tillverkning 85,6 5,7 5,7 -0,9
10 Livsmedelsframställning 6,4 5,6 5,6 0,7
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 6,2 6,2 2,0
11 Framställning av drycker 1,3 5,7 5,7 5,2
13 Textilvarutillverkning 0,5 15,2 13,9 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 11,5 11,9 -1,9
14 Tillverkning av kläder 0,3 6,3 6,3 5,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 12,8 13,3 -2,0
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 13,5 13,5 -0,6
16-17 Skogsindustri 11,9 11,7 11,8 -0,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 11,0 11,0 0,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -0,3 -0,3 1,3
19-22 Kemisk industri 16,7 7,4 7,4 0,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 15,0 15,0 0,8
24 Stål- och metallframställning 3,9 23,8 24,0 1,5
24-30_33 Metallidustri 42,1 6,0 6,0 -3,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 3,2 3,2 -3,1
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 0,9 0,9 -7,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 7,5 7,5 -1,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 -0,8 -0,8 0,2
31 Tillverkning av möbler 1,1 7,1 7,1 -1,2
32 Annan tillverkning 0,7 14,4 14,4 -0,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 6,4 6,4 -4,6
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 4,1 4,1 -1,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 -4,1 -4,1 -3,2
Investeringvaror 27,4 2,0 2,0 -3,7
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 14,2 14,2 -2,0
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 8,7 8,7 -1,0
Andra konsumptionsvaror 13,7 15,3 15,3 0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2021, Industriproduktionen ökade i juni med 4,1 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/06/ttvi_2021_06_2021-08-10_kat_001_sv.html