Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.8.2021
B Utvinning av mineral 01/2021 -1,0 -10,5 -9,5
02/2021 -13,2 -13,7 -0,5
03/2021 5,3 2,5 -2,8
04/2021 2,9 1,8 -1,1
05/2021 -2,7 1,8 4,5
BCD Hela industrin 01/2021 -3,4 -4,5 -1,1
02/2021 6,0 3,7 -2,3
03/2021 -1,3 -1,5 -0,2
04/2021 4,4 3,5 -0,9
05/2021 8,0 7,9 -0,1
C Tillverkning 01/2021 -5,3 -6,7 -1,4
02/2021 5,8 3,0 -2,8
03/2021 -2,2 -2,3 -0,1
04/2021 5,0 4,0 -1,0
05/2021 9,6 9,4 -0,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2021 4,5 5,5 1,0
02/2021 8,2 8,4 0,2
03/2021 2,2 2,5 0,3
04/2021 0,2 0,4 0,2
05/2021 -1,1 -1,1 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/06/ttvi_2021_06_2021-08-10_rev_001_sv.html