Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2018

Industriproduktionen ökade i augusti från både året innan och från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i augusti med 0,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 1,8 procent i augusti 2018 jämfört med augusti år 2017. Den varma sommaren gjorde finländarna törstiga, tillverkningen av drycker ökade rejält. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–augusti med 4,0 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/08

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/08

I augusti ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från föregående månad. I juli minskade den säsongrensade produktionen med 1,6 procent från juni.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i augusti mest inom den kemiska industrin, med 6,1 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin var 0,2 procent större än i juli. Mest minskade den säsongrensade produktionen inom utvinning av mineral, med 13 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 0,6 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 07/2018–08/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 07/2018–08/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för augusti 2018 publiceras 9.11.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2018. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (347,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/08/ttvi_2018_08_2018-10-10_tie_001_sv.html