Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2021, september

Industriproduktionen ökade i augusti med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 1,8 procent i augusti 2018 jämfört med augusti 2017. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,2 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) var i samma nivå som året innan. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,7 procent från juli.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Aug. / 2017 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Aug. / 2017 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Aug. / 2018 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 61,5 61,5 -13,0
BCD Hela industrin 100,0 1,3 1,8 0,2
C Tillverkning 86,9 -0,3 -0,0 0,7
10 Livsmedelsframställning 6,9 -3,4 -3,6 -0,4
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 -0,9 -0,8 0,2
11 Framställning av drycker 1,2 13,9 15,4 4,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 -13,0 -13,5 -7,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -14,8 -14,8 -3,9
14 Tillverkning av kläder 0,5 -22,9 -22,9 -4,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -2,8 -2,8 3,0
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 -4,4 -2,9 -5,1
16-17 Skogsindustri 12,9 3,5 3,5 0,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 6,8 6,8 1,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 0,1 0,2 0,3
19-22 Kemisk industri 15,8 3,4 3,4 6,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 2,6 2,7 2,5
24 Stål- och metallframställning 4,3 -1,3 -2,5 2,3
24-30_33 Metallidustri 42,5 -2,0 -1,7 -0,6
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 -1,1 -1,0 0,9
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 11,6 11,6 -0,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -14,5 -15,9 -7,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -21,8 -21,8 23,3
31 Tillverkning av möbler 1,0 -5,4 -4,4 -9,7
32 Annan tillverkning 0,7 -0,9 -3,3 -8,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 6,3 6,3 2,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 -2,0 -2,2 0,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 3,6 3,6 -4,3
Investeringvaror 28,8 -4,1 -4,1 -0,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -4,3 -3,2 -7,0
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 3,9 4,5 -0,0
Andra konsumptionsvaror 14,6 2,7 4,0 3,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2018, Industriproduktionen ökade i augusti med 1,8 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/08/ttvi_2018_08_2018-10-10_kat_001_sv.html