Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.10.2018
B Utvinning av mineral 01/2018 0,6 -0,6 -1,2
02/2018 -11,6 -13,6 -2,0
03/2018 -7,5 -7,9 -0,4
04/2018 8,0 4,9 -3,1
05/2018 79,2 78,0 -1,2
06/2018 76,6 81,2 4,6
07/2018 52,5 54,5 2,0
BCD Hela industrin 01/2018 8,5 8,3 -0,2
02/2018 2,8 2,3 -0,5
03/2018 2,0 2,3 0,3
04/2018 8,3 8,2 -0,1
05/2018 3,6 2,6 -1,0
06/2018 3,1 3,4 0,3
07/2018 5,6 4,6 -1,0
C Tillverkning 01/2018 9,0 8,8 -0,2
02/2018 1,2 0,7 -0,5
03/2018 0,4 0,7 0,3
04/2018 8,1 8,7 0,6
05/2018 2,6 1,6 -1,0
06/2018 1,8 2,0 0,2
07/2018 3,8 2,4 -1,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,4 4,3 -0,1
02/2018 12,5 12,3 -0,2
03/2018 13,6 13,5 -0,1
04/2018 4,4 4,1 -0,3
05/2018 -0,4 -0,5 -0,1
06/2018 -0,9 -1,0 -0,1
07/2018 6,4 6,4 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/08/ttvi_2018_08_2018-10-10_rev_001_sv.html