Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.5.2018

Industriproduktionen ökade i mars både året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i mars med 2,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 7,0 procent i mars 2018 jämfört med mars 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–mars med 5,4 procent från året innan.

Industriproduktionens trend och säsongrensade serie (BCD), 2007/01–2018/03

Industriproduktionens trend och säsongrensade serie (BCD), 2007/01–2018/03

Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 2,2 procent från föregående månad. I februari minskade den säsongrensade produktionen med 1,5 procent från januari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i mars mest inom el- och elektronikindustrin, med 7,3 procent. I mars var den säsongrensade produktionen inom metallindustrin 4,1 procent större än i februari. Utvinning av mineral ökade med 2,8 procent jämfört med februari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 02/2018–03/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 02/2018–03/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för mars 2018 publiceras 8.6.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2018. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (342,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/03/ttvi_2018_03_2018-05-09_tie_001_sv.html