Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2021, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 9.5.2018
B Utvinning av mineral 01/2018 0,2 0,6 0,4
02/2018 -11,6 -11,6 0,0
BCD Hela industrin 01/2018 7,2 8,5 1,3
02/2018 3,4 2,8 -0,6
C Tillverkning 01/2018 7,5 9,0 1,5
02/2018 2,1 1,2 -0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,5 4,4 -0,1
02/2018 12,5 12,5 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/03/ttvi_2018_03_2018-05-09_rev_001_sv.html