Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i mars med 7,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 7,0 procent i mars 2018 jämfört med mars 2017. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 2,2 procent från februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i mars med 5,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 2,3 procent från februari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Mars / 2017 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Mars / 2017 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Mars / 2018 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 -7,5 -8,0 2,8
BCD Hela industrin 100,0 2,0 7,0 2,2
C Tillverkning 86,9 0,4 5,8 2,3
10 Livsmedelsframställning 6,9 -4,2 0,6 0,8
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 -2,9 1,9 0,7
11 Framställning av drycker 1,2 6,1 10,3 -1,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 16,5 25,4 11,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -4,1 2,9 3,0
14 Tillverkning av kläder 0,5 -25,2 -19,0 -1,4
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -7,6 2,0 15,7
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 -0,2 8,5 4,0
16-17 Skogsindustri 12,9 3,1 5,8 1,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 4,4 5,0 0,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -18,7 -11,7 -2,9
19-22 Kemisk industri 15,8 -7,4 -4,5 0,9
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 -10,4 -0,9 1,4
24 Stål- och metallframställning 4,3 4,3 7,8 1,2
24-30_33 Metallidustri 42,5 4,5 11,1 4,1
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 -1,2 6,2 -1,8
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 9,7 13,8 7,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 0,2 10,6 5,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 21,6 31,8 22,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 2,2 9,6 -1,3
32 Annan tillverkning 0,7 3,9 9,8 11,2
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 -3,2 1,8 2,4
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 -1,3 5,0 1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 13,6 15,0 5,5
Investeringvaror 28,8 6,9 11,9 0,8
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -5,1 2,7 -1,0
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 -1,1 2,8 1,3
Andra konsumptionsvaror 14,6 -9,5 -2,7 -1,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2018, Industriproduktionen ökade i mars med 7,0 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/03/ttvi_2018_03_2018-05-09_kat_001_sv.html