Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2017

Industriproduktionen ökade i oktober med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,8 procent i oktober 2017 jämfört med oktober år 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–oktober med 3,4 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,3 procent från föregående månad. I september ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från augusti. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 0,3 procent från juli.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I oktober ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 4,9 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 4,8 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 1,7 procent från året innan och produktionen inom livsmedelsindustrin med 0,3 procent. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 3,7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2016–10/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2016–10/2017, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 84,1 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 88,0 procent, vilket var en minskning med 1,9 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 86,1 procent, dvs. 3,0 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för oktober 2017 publiceras 10.1.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen kommer basåret 2015 att användas fr.o.m. statistiken för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 9.3.2018.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/10/ttvi_2017_10_2017-12-08_tie_001_sv.html