Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i oktober med 1,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,8 procent i oktober 2017 jämfört med oktober år 2016. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,3 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i oktober med 2,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,1 procent från september.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Okt. / 2016 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Okt. / 2016 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Okt. / 2017 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,2 1,8 -0,3
B Utvinning av mineral 1,5 4,9 4,9 20,3
C Tillverkning 84,3 4,6 2,1 -0,1
10 Livsmedelsframställning 6,9 3,9 0,2 -1,8
11 Framställning av drycker 1,1 6,8 1,9 -0,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 10,7 7,5 2,7
14 Tillverkning av kläder 0,4 -18,6 -23,2 -1,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -12,1 -12,1 5,7
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 4,5 1,3 -3,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 2,1 2,1 -1,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -5,8 -9,2 -3,3
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 14,7 10,1 -0,1
24 Stål- och metallframställning 4,2 -5,7 -7,0 -5,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 19,1 16,7 3,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 14,4 11,5 -0,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 -0,3 -4,9 -2,5
32 Annan tillverkning 0,7 8,3 8,3 1,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -4,5 -6,5 -3,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -0,5 -0,5 -1,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 6,0 6,0 2,6
36 Vattenförsörjning 1,1 -1,8 -1,8 0,0
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 3,8 2,0 -0,4
Investeringsvaror 28,1 8,7 5,7 0,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 0,6 -4,0 -2,1
Andra konsumtionsvaror 13,9 0,1 -3,8 0,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 4,3 0,3 -1,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -1,8 -4,9 2,2
16-17 Skogsindustri 13,5 2,7 1,7 -2,1
19-22 Kemisk industri 13,7 -1,9 -1,9 3,5
24-30 Metallindustri 38,1 8,6 5,8 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 -0,6 -3,7 -0,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 13,8 11,0 0,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 20,6 20,6 -0,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2017, Industriproduktionen ökade i oktober med 1,8 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/10/ttvi_2017_10_2017-12-08_kat_001_sv.html