Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.12.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2017 / 05 4,7 6,9 2,2
2017 / 06 1,3 3,7 2,4
2017 / 07 2,2 3,1 0,9
2017 / 08 5,2 5,7 0,5
2017 / 09 2,5 0,9 -1,6
C Tillverkning 2017 / 05 5,3 7,8 2,5
2017 / 06 2,3 4,9 2,6
2017 / 07 2,0 3,1 1,1
2017 / 08 6,7 7,3 0,6
2017 / 09 2,0 0,3 -1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 / 05 3,5 3,5 0,0
2017 / 06 -3,9 -3,9 0,0
2017 / 07 -3,9 -3,9 0,0
2017 / 08 -5,3 -5,3 0,0
2017 / 09 3,9 3,9 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2017 / 05 2,3 5,3 3,0
2017 / 06 -0,8 1,4 2,2
2017 / 07 -0,9 2,1 3,0
2017 / 08 3,3 5,3 2,0
2017 / 09 -0,6 -0,7 -0,1
16-17 Skogsindustri 2017 / 05 -1,3 0,8 2,1
2017 / 06 1,7 2,6 0,9
2017 / 07 3,6 4,9 1,3
2017 / 08 4,4 4,2 -0,2
2017 / 09 5,6 5,9 0,3
19-22 Kemisk industri 2017 / 05 12,7 14,3 1,6
2017 / 06 4,6 8,0 3,4
2017 / 07 2,2 1,8 -0,4
2017 / 08 4,6 6,4 1,8
2017 / 09 -11,1 -11,4 -0,3
24-30, 33 Metallindustri 2017 / 05 6,1 9,1 3,0
2017 / 06 2,3 5,3 3,0
2017 / 07 2,2 2,9 0,7
2017 / 08 10,1 10,3 0,2
2017 / 09 5,7 2,6 -3,1
26-27 El- och elektronikindustri 2017 / 05 5,1 12,2 7,1
2017 / 06 9,0 16,5 7,5
2017 / 07 -4,2 -4,6 -0,4
2017 / 08 -1,4 -2,8 -1,4
2017 / 09 4,0 -4,8 -8,8
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2017 / 05 5,3 7,1 1,8
2017 / 06 1,1 3,0 1,9
2017 / 07 3,2 4,5 1,3
2017 / 08 8,1 9,0 0,9
2017 / 09 1,7 1,2 -0,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/10/ttvi_2017_10_2017-12-08_rev_001_sv.html