Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2017

Industriproduktionen var i januari på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i januari 2017 på samma nivå som i januari 2016. Januari i år hade två arbetsdagar fler än året innan. Den ursprungliga produktionen ökade i januari med 4,2 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari och i december med 0,9 procent från föregående månader. I november minskade produktionen med 0,4 procent.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I januari ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Produktionen ökade mest inom utvinning av mineral, med nästan 28 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 9,6 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 3,9 procent i januari jämfört med året innan. Mest minskade produktionen inom elproduktionen, med 7,8 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade i januari med 1,4 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2016–1/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2016–1/2017, %, TOL 2008

I januari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 84,6 procent, dvs. 5,7 procentenheter större än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 88,6 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än i januari 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 86,8 procent, dvs. 9,1 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för januari 2017 publiceras 10.4.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/01/ttvi_2017_01_2017-03-10_tie_001_sv.html