Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen var i januari på samma nivå som i januari året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i januari 2017 på samma nivå som i januari 2016. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 0,9 procent från december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i januari med 0,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 0,6 procent från december.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Jan. / 2016 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Jan. / 2016 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Jan. / 2016 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,2 0,0 -0,9
B Utvinning av mineral 1,5 27,9 27,9 0,7
C Tillverkning 84,3 5,8 0,9 -0,6
10 Livsmedelsframställning 6,9 4,4 -2,0 -0,1
11 Framställning av drycker 1,1 9,4 2,4 -3,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 14,2 6,1 -2,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -13,3 -16,2 2,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 12,4 12,4 0,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 15,8 7,2 -2,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -1,7 -1,7 -1,4
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -3,9 -8,9 -5,5
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 11,8 4,5 -3,1
24 Stål- och metallframställning 4,2 5,4 4,6 -3,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 13,0 6,8 -0,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -4,0 -7,6 -7,3
31 Tillverkning av möbler 1,0 10,8 2,6 -5,5
32 Annan tillverkning 0,7 15,6 15,6 2,9
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 11,1 6,5 -2,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -7,8 -7,8 -1,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 11,9 11,9 3,9
36 Vattenförsörjning 1,1 -0,4 -0,4 -1,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 7,6 4,2 -2,2
Investeringsvaror 28,1 6,6 0,8 0,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 15,4 5,6 -3,5
Andra konsumtionsvaror 13,9 -1,3 -8,0 -0,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 5,1 -1,4 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 4,9 -12,5 -4,7
16-17 Skogsindustri 13,5 2,0 -0,6 -2,1
19-22 Kemisk industri 13,7 3,9 3,9 2,1
24-30 Metallindustri 38,1 7,5 1,9 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 16,9 9,6 6,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 3,4 -1,4 -3,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 -1,4 -1,4 -1,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2017, Industriproduktionen var i januari på samma nivå som i januari året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/01/ttvi_2017_01_2017-03-10_kat_001_sv.html