Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.03.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 08 1,9 3,6 1,7
2016 / 09 3,3 4,4 1,1
2016 / 10 0,4 2,3 1,9
2016 / 11 7,1 7,5 0,4
2016 / 12 -0,8 -1,2 -0,4
C Tillverkning 2016 / 08 3,5 6,5 3,0
2016 / 09 4,9 6,6 1,7
2016 / 10 0,8 2,5 1,7
2016 / 11 6,8 6,9 0,1
2016 / 12 -0,8 -1,4 -0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 08 0,9 0,9 0,0
2016 / 09 -5,2 -5,2 0,0
2016 / 10 -4,3 -4,3 0,0
2016 / 11 9,7 9,7 0,0
2016 / 12 -0,5 -0,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 08 3,7 5,6 1,9
2016 / 09 -0,4 1,0 1,4
2016 / 10 -3,0 -2,3 0,7
2016 / 11 4,1 4,7 0,6
2016 / 12 -1,6 -2,3 -0,7
16-17 Skogsindustri 2016 / 08 0,4 2,5 2,1
2016 / 09 1,2 1,3 0,1
2016 / 10 2,4 2,4 0,0
2016 / 11 3,7 3,6 -0,1
2016 / 12 1,5 0,3 -1,2
19-22 Kemisk industri 2016 / 08 -0,8 0,1 0,9
2016 / 09 8,8 8,4 -0,4
2016 / 10 9,5 6,6 -2,9
2016 / 11 14,6 12,9 -1,7
2016 / 12 -5,3 -3,3 2,0
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 08 5,7 9,3 3,6
2016 / 09 6,0 8,5 2,5
2016 / 10 -1,5 1,7 3,2
2016 / 11 6,0 6,1 0,1
2016 / 12 -1,0 -2,3 -1,3
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 08 15,5 15,5 0,0
2016 / 09 3,9 2,7 -1,2
2016 / 10 4,6 0,4 -4,2
2016 / 11 17,2 10,8 -6,4
2016 / 12 -8,5 -12,3 -3,8
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 08 1,9 5,2 3,3
2016 / 09 5,0 7,3 2,3
2016 / 10 0,3 2,9 2,6
2016 / 11 5,3 6,2 0,9
2016 / 12 0,6 1,0 0,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/01/ttvi_2017_01_2017-03-10_rev_001_sv.html