Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2015

Industriproduktionen minskade i februari med 5,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,1 procent i februari 2015 jämfört med februari 2014. Under januari–februari minskade industriproduktionen med 4,9 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i februari med 0,4 procent jämfört med januari. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 2 procent. I december minskade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i februari inom alla huvudnäringsgrenar. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med drygt 18 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 5,3 procent. Inom metallindustrin minskade produktionen med 4,7 procent i februari.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2014–2/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2014–2/2015, %, TOL 2008

I februari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 78,9 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 84,3 procent, vilket var en minskning med 2,9 procentenheter från februari 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 79,9 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för februari 2015 publiceras 8.5.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/02/ttvi_2015_02_2015-04-10_tie_001_sv.html