Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.04.2015 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 09 1,3 1,9 0,6
2014 / 10 -1,0 -0,5 0,5
2014 / 11 -3,0 -3,5 -0,5
2014 / 12 3,6 3,3 -0,3
2015 / 01 -7,2 -7,8 -0,6
C Tillverkning 2014 / 09 1,9 2,5 0,6
2014 / 10 -1,0 -0,5 0,5
2014 / 11 -2,9 -3,5 -0,6
2014 / 12 4,4 3,9 -0,5
2015 / 01 -6,4 -7,3 -0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 09 0,5 0,5 0,0
2014 / 10 1,0 1,0 0,0
2014 / 11 -2,6 -2,6 0,0
2014 / 12 -1,4 -1,4 0,0
2015 / 01 -10,5 -10,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 09 4,6 3,7 -0,9
2014 / 10 -4,5 -3,0 1,5
2014 / 11 -6,8 -5,3 1,5
2014 / 12 1,9 4,8 2,9
2015 / 01 -9,4 -8,5 0,9
16-17 Skogsindustri 2014 / 09 -0,7 -1,8 -1,1
2014 / 10 -4,6 -4,4 0,2
2014 / 11 -2,0 -2,3 -0,3
2014 / 12 0,8 1,8 1,0
2015 / 01 -1,9 -3,1 -1,2
19-22 Kemisk industri 2014 / 09 -5,5 -0,9 4,6
2014 / 10 -2,2 -2,1 0,1
2014 / 11 8,3 6,7 -1,6
2014 / 12 9,8 10,1 0,3
2015 / 01 -8,5 -7,3 1,2
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 09 6,9 6,1 -0,8
2014 / 10 3,1 3,1 0,0
2014 / 11 -3,8 -5,3 -1,5
2014 / 12 5,7 3,5 -2,2
2015 / 01 -5,1 -7,4 -2,3
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 09 2,4 3,1 0,7
2014 / 10 -3,3 -5,2 -1,9
2014 / 11 -1,7 -9,5 -7,8
2014 / 12 6,5 -1,0 -7,5
2015 / 01 3,6 1,9 -1,7
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 09 1,9 2,5 0,6
2014 / 10 -0,8 0,2 1,0
2014 / 11 -3,1 -2,7 0,4
2014 / 12 4,1 4,6 0,5
2015 / 01 -7,5 -8,5 -1,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/02/ttvi_2015_02_2015-04-10_rev_001_sv.html