Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i februari med 5,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,1 procent i februari 2015 jämfört med februari 2014. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 0,4 procent från januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i februari med 4,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 0,2 procent från januari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Febr. / 2014 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Febr. / 2014 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Febr. / 2015 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -5,1 -5,1 -0,4
B Utvinning av mineral 1,9 -18,3 -18,3 3,7
C Tillverkning 85,0 -4,8 -4,8 -0,2
10 Livsmedelsframställning 7,7 -5,3 -5,3 1,6
11 Framställning av drycker 1,3 -0,0 -0,0 5,3
13 Textilvarutillverkning 0,5 12,1 12,1 7,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -15,1 -15,1 0,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -25,9 -25,9 -3,7
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -2,9 -2,9 2,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 -6,1 -6,1 -2,4
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -18,2 -18,2 -4,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 -4,7 -4,7 4,1
24 Stål- och metallframställning 5,6 3,1 3,1 3,1
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 -6,9 -6,9 -3,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -12,9 -12,9 1,1
31 Tillverkning av möbler 1,1 -6,1 -6,1 6,3
32 Annan tillverkning 0,9 33,6 33,6 4,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 12,5 12,5 10,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 -5,3 -5,3 -4,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 -0,4 -0,4 0,7
36 Vattenförsörjning 0,3 2,9 2,9 1,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -2,8 -2,8 -0,4
Investeringsvaror 26,0 -7,3 -7,3 0,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 16,9 16,9 11,9
Andra konsumtionsvaror 15,0 -12,1 -12,1 -1,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -4,6 -4,6 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -4,0 -4,0 1,7
16-17 Skogsindustri 13,0 -5,3 -5,3 -1,2
19-22 Kemisk industri 13,4 -5,3 -5,3 0,5
24-30 Metallindustri 37,6 -6,1 -6,1 -1,1
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -5,6 -5,6 -3,7
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 -6,3 -6,3 1,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -0,7 -0,7 7,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2015, Industriproduktionen minskade i februari med 5,1 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/02/ttvi_2015_02_2015-04-10_kat_001_sv.html