Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2014

Industriproduktionen minskade i april med 2,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,3 procent i april 2014 jämfört med april 2013. Under januari–april minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4,8 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i april med 0,5 procent jämfört med mars. I mars var den säsongrensade produktionen 0,9 procent större än i februari. I februari ökade produktionen med 0,4 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i april inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade elproduktionen, med 16,4 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 6,1 procent. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med rentav 30,5 procent. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 9,3 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 4,4 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2013–4/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2013–4/2014, %, TOL 2008

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,2 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 85,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än i april 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 82,5 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för april 2014 publiceras 10.7.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (336,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/04/ttvi_2014_04_2014-06-10_tie_001_sv.html