Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.06.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 11 -2,1 -2,8 -0,7
2013 / 12 -2,1 0,7 2,8
2014 / 01 -6,2 -6,3 -0,1
2014 / 02 -5,4 -5,2 0,2
2014 / 03 -2,2 -1,6 0,6
C Tillverkning 2013 / 11 -2,5 -3,0 -0,5
2013 / 12 0,3 3,3 3,0
2014 / 01 -7,7 -7,7 0,0
2014 / 02 -4,9 -4,6 0,3
2014 / 03 0,0 0,8 0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 11 -1,6 -1,8 -0,2
2013 / 12 -11,4 -11,4 0,0
2014 / 01 1,6 1,6 0,0
2014 / 02 -9,8 -9,8 0,0
2014 / 03 -17,8 -17,8 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 11 -3,6 -3,4 0,2
2013 / 12 7,2 6,5 -0,7
2014 / 01 -11,1 -10,8 0,3
2014 / 02 1,5 2,1 0,6
2014 / 03 -3,6 -3,3 0,3
16-17 Skogsindustri 2013 / 11 -3,3 -2,9 0,4
2013 / 12 7,2 7,3 0,1
2014 / 01 -3,0 -2,6 0,4
2014 / 02 1,6 2,3 0,7
2014 / 03 0,2 1,8 1,6
19-22 Kemisk industri 2013 / 11 -3,5 -4,6 -1,1
2013 / 12 -3,6 -5,5 -1,9
2014 / 01 -3,3 -3,2 0,1
2014 / 02 -3,8 -3,7 0,1
2014 / 03 6,9 7,5 0,6
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 11 -1,0 -0,5 0,5
2013 / 12 -0,3 6,0 6,3
2014 / 01 -9,0 -9,7 -0,7
2014 / 02 -9,4 -9,4 0,0
2014 / 03 -2,1 -1,8 0,3
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 11 -11,2 -15,1 -3,9
2013 / 12 -16,0 -10,1 5,9
2014 / 01 -19,0 -18,4 0,6
2014 / 02 -10,9 -10,8 0,1
2014 / 03 -10,6 -10,6 0,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 11 -1,3 -1,7 -0,4
2013 / 12 2,9 4,8 1,9
2014 / 01 -6,3 -6,4 -0,1
2014 / 02 -4,2 -3,9 0,3
2014 / 03 1,3 2,1 0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/04/ttvi_2014_04_2014-06-10_rev_001_sv.html