Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i april med 2,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,3 procent i april 2014 jämfört med april 2013. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 0,5 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i april med 1,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 0,7 procent jämfört med mars.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 April / 2013 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 April / 2013 April Säsongrensad procentuell förändring, 2014 April / 2014 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -5,2 -2,3 -0,5
B Utvinning av mineral 2,0 26,8 30,5 10,2
C Tillverkning 83,9 -4,3 -1,0 -0,7
10 Livsmedelsframställning 7,1 4,2 6,8 3,6
11 Framställning av drycker 1,3 11,9 12,1 12,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 28,1 35,7 -43,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 -11,3 -2,7 7,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 5,6 15,0 2,8
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -3,3 6,1 -0,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -4,1 -4,1 -1,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -9,6 -4,0 -0,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 0,9 8,9 5,9
24 Stål- och metallframställning 3,4 2,4 1,4 -2,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 -3,4 5,1 2,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -16,1 -11,9 -6,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 -2,9 4,6 -0,1
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 18,7 30,1 7,3
31 Tillverkning av möbler 1,2 -8,0 1,3 0,5
32 Annan tillverkning 0,9 -39,7 -39,7 -0,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -3,4 2,4 12,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -16,4 -16,4 1,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -0,7 3,1 -0,4
36 Vattenförsörjning 1,8 -0,6 1,3 0,0
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 -2,8 1,5 -0,4
Investeringsvaror 26,3 -11,8 -9,6 -0,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -10,3 -1,8 1,3
Andra konsumtionsvaror 14,8 5,1 9,9 1,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 5,3 9,3 2,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 11,9 22,8 -14,1
16-17 Skogsindustri 13,3 -3,8 -0,6 -0,1
19-22 Kemisk industri 13,7 4,4 4,4 -0,8
24-30 Metallindustri 36,2 -9,4 -6,7 -3,1
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -15,1 -16,3 -4,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -8,5 -3,6 0,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 7,1 16,1 7,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2014, Industriproduktionen minskade i april med 2,3 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/04/ttvi_2014_04_2014-06-10_kat_001_sv.html