Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2014

Industriproduktionen minskade i november med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,7 procent i november 2013 jämfört med november 2012. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–november med 3,8 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,8 procent jämfört med oktober. I oktober var den säsongrensade produktionen 0,2 procent större än i september. I september minskade produktionen med 0,7 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i november inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 9,4 procent. Produktionen inom den kemiska industrin var 3,5 procent lägre än i november 2012. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, med 15,1 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade i november med något under en procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2012–11/2013, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2012–11/2013, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,2 procent, dvs. 1,6 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 84,8 procent, dvs. 2 procentenheter lägre än i november 2012. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 81,4 procent, dvs. 3,3 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för november 2013 publiceras 10.2.2014 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2013. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (336,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/11/ttvi_2013_11_2014-01-10_tie_001_sv.html