Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i november med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,7 procent i november 2013 jämfört med november 2012. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,8 procent från oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i november med 0,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,8 procent jämfört med oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Nov. / 2012 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Nov. / 2012 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Nov. / 2013 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,1 -0,7 0,8
B Utvinning av mineral 3,8 7,9 15,1 11,9
C Tillverkning 82,9 -2,5 -0,8 0,8
10 Livsmedelsframställning 6,2 -4,4 -2,9 -0,2
11 Framställning av drycker 1,3 0,4 3,3 -1,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 -1,6 1,4 4,1
14 Tillverkning av kläder 0,4 -4,3 -4,3 0,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -6,3 -6,3 2,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 1,0 2,8 -2,1
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -4,9 -4,9 -2,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -6,7 -4,6 3,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -9,9 -8,4 -0,8
24 Stål- och metallframställning 4,2 5,9 6,6 7,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 3,8 3,8 2,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -16,8 -15,1 -1,9
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 198,1 198,1 18,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 25,1 25,1 0,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -8,9 -8,9 -1,4
32 Annan tillverkning 0,8 15,8 19,6 1,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -13,2 -12,1 -3,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 -1,6 -1,5 -2,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -5,8 -5,0 1,7
36 Vattenförsörjning 1,6 -6,2 -6,2 0,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -2,9 -1,4 0,0
Investeringsvaror 27,2 1,1 2,9 3,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -10,1 -6,9 1,3
Andra konsumtionsvaror 13,1 -5,1 -5,1 -1,5
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -3,6 -1,8 -1,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -3,5 -0,1 5,3
16-17 Skogsindustri 13,1 -3,3 -2,7 -2,9
19-22 Kemisk industri 13,1 -3,5 -3,5 -2,4
24-30 Metallindustri 37,7 -0,1 1,9 2,9
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -11,2 -9,4 1,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 1,6 3,8 2,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 100,9 108,2 9,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2013, Industriproduktionen minskade i november med 0,7 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/11/ttvi_2013_11_2014-01-10_kat_001_sv.html