Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.01.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2013 / 06 -7,8 -8,2 -0,4
2013 / 07 -0,6 -0,4 0,2
2013 / 08 -2,7 -3,1 -0,4
2013 / 09 -2,0 -1,7 0,3
2013 / 10 -2,3 -2,3 0,0
C Tillverkning 2013 / 06 -8,2 -8,6 -0,4
2013 / 07 -2,7 -2,6 0,1
2013 / 08 -6,0 -6,5 -0,5
2013 / 09 -2,8 -2,5 0,3
2013 / 10 -2,5 -2,5 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 / 06 -10,8 -10,8 0,0
2013 / 07 -2,4 -2,4 0,0
2013 / 08 2,3 2,3 0,0
2013 / 09 0,5 0,5 0,0
2013 / 10 -2,3 -2,3 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2013 / 06 -1,9 -2,1 -0,2
2013 / 07 7,3 7,8 0,5
2013 / 08 -4,1 -4,1 0,0
2013 / 09 -1,9 -1,6 0,3
2013 / 10 0,8 0,8 0,0
16-17 Skogsindustri 2013 / 06 -4,7 -5,0 -0,3
2013 / 07 -1,3 -0,9 0,4
2013 / 08 -3,7 -3,9 -0,2
2013 / 09 1,3 2,3 1,0
2013 / 10 2,7 2,7 0,0
19-22 Kemisk industri 2013 / 06 -3,3 -5,7 -2,4
2013 / 07 2,5 1,3 -1,2
2013 / 08 -5,2 -6,9 -1,7
2013 / 09 14,8 14,5 -0,3
2013 / 10 4,3 4,3 0,0
24-30, 33 Metallindustri 2013 / 06 -10,9 -11,1 -0,2
2013 / 07 -5,4 -5,4 0,0
2013 / 08 -5,3 -5,5 -0,2
2013 / 09 -8,2 -8,3 -0,1
2013 / 10 -4,9 -4,9 0,0
26-27 El- och elektronikindustri 2013 / 06 -12,9 -13,1 -0,2
2013 / 07 -17,0 -17,2 -0,2
2013 / 08 -17,1 -18,6 -1,5
2013 / 09 -18,8 -9,3 9,5
2013 / 10 -13,9 -13,9 0,0
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2013 / 06 -7,5 -8,0 -0,5
2013 / 07 -0,5 -0,3 0,2
2013 / 08 -4,6 -4,9 -0,3
2013 / 09 -0,6 -1,5 -0,9
2013 / 10 -1,0 -1,0 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/11/ttvi_2013_11_2014-01-10_rev_001_sv.html