Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2013

Industriproduktionen minskade i november med 1,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,9 procent i november 2012 jämfört med november 2011. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen minskade under januari–november med 1,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen sjönk i november med 0,5 procent från oktober. I oktober var den säsongrensade produktionen 0,6 procent större än i september. I september och augusti minskade produktionen med drygt en procent från motsvarande referenstidpunkter.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom el- och elektronikindustrin, med 21 procent. Produktionen inom utvinning av mineral minskade i november med 8,7 procent från november 2011. Produktionen inom metallindustrin minskade med 7,3 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 12,2 procent jämfört med året innan. Produktionen inom skogsindustrin ökade i november med 3,6 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2011–11/2012, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2011–11/2012, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 84 procent, dvs. 2,7 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 88 procent, dvs. 4,4 procentenheter högre än i november 2011. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 86,5 procent, dvs. 6,1 procentenheter högre än året innan. Inom den kemiska industrin minskade kapacitetsutnyttjandegraden i november med 1,3 procentenheter från året innan till 82,6 procent.

De reviderade uppgifterna för november 2012 publiceras 8.2.2013 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2012. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen kommer basåret 2010 att användas fr.o.m. statistiken för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 8.3.2013.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/11/ttvi_2012_11_2013-01-10_tie_001_sv.html