Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i november med 1,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,9 procent i november 2012 jämfört med november 2011. Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,5 procent från oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i november med 2,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i november med 0,5 procent jämfört med oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2012 Nov. / 2011 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2012 Nov. / 2011 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2012 Nov. / 2012 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,1 -1,9 -0,5
B Utvinning av mineral 1,7 -5,1 -8,7 0,7
C Tillverkning 83,7 -2,5 -2,4 -0,5
10 Livsmedelsframställning 6,5 -3,3 -3,1 1,0
11 Framställning av drycker 1,3 -5,7 -5,7 -0,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 -13,7 -13,5 -1,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 -3,8 -4,4 0,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -28,2 -27,4 -0,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,9 -0,0 1,3 1,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 5,2 4,8 -0,4
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 2,6 3,1 2,0
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -13,1 -13,0 0,7
24 Stål- och metallframställning 4,3 -2,1 -1,5 4,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,2 -9,0 -8,9 -0,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 6,8 6,8 1,9
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -17,2 -17,0 -9,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 0,9 94,0 94,0 1,8
31 Tillverkning av möbler 1,1 -5,0 -4,3 4,7
32 Annan tillverkning 0,8 9,3 9,3 -0,9
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -17,7 -17,7 -4,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,0 0,9 0,9 -3,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,7 6,6 6,0 4,0
36 Vattenförsörjning 0,6 8,0 8,0 3,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 39,0 -1,1 -0,9 -0,2
Investeringsvaror 28,8 -8,3 -8,3 -1,8
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 -5,6 -4,5 2,9
Andra konsumtionsvaror 13,4 8,7 9,4 1,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,8 -3,7 -3,5 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -14,6 -14,4 -1,0
16-17 Skogsindustri 13,6 3,6 3,6 0,2
19-22 Kemisk industri 13,1 11,4 12,2 1,8
24-30 Metallindustri 38,0 -6,5 -6,6 -1,5
26-27 El- och elektronikindustri 13,4 -21,1 -21,0 -4,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 23,7 -0,4 -0,5 -0,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,0 23,1 23,1 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2012, Industriproduktionen minskade i november med 1,9 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/11/ttvi_2012_11_2013-01-10_kat_001_sv.html