Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2021, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.1.2013 (%)
BCDE Hela industrin 2012 / 06 -0,9 -0,3 0,6
2012 / 07 2,5 3,7 1,2
2012 / 08 -1,0 -1,0 0,0
2012 / 09 -5,4 -6,4 -1,0
2012 / 10 3,4 3,9 0,5
C Tillverkning 2012 / 06 -0,0 0,6 0,6
2012 / 07 3,1 4,2 1,1
2012 / 08 -0,6 -0,6 0,0
2012 / 09 -6,7 -7,7 -1,0
2012 / 10 3,2 3,7 0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2012 / 06 5,4 5,4 0,0
2012 / 07 6,4 6,4 0,0
2012 / 08 1,5 1,5 0,0
2012 / 09 7,6 7,6 0,0
2012 / 10 6,8 6,8 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2012 / 06 0,7 2,2 1,5
2012 / 07 4,4 2,9 -1,5
2012 / 08 -1,4 -1,2 0,2
2012 / 09 -7,6 -7,9 -0,3
2012 / 10 3,6 3,6 0,0
16-17 Skogsindustri 2012 / 06 -4,8 -3,7 1,1
2012 / 07 -3,6 -1,9 1,7
2012 / 08 1,2 0,7 -0,5
2012 / 09 -2,1 -3,8 -1,7
2012 / 10 4,4 5,2 0,8
19-22 Kemisk industri 2012 / 06 3,6 1,9 -1,7
2012 / 07 8,5 8,3 -0,2
2012 / 08 5,3 5,7 0,4
2012 / 09 -15,3 -16,0 -0,7
2012 / 10 8,0 8,9 0,9
24-30, 33 Metallindustri 2012 / 06 -0,5 0,9 1,4
2012 / 07 5,0 6,3 1,3
2012 / 08 -3,1 -3,0 0,1
2012 / 09 -3,9 -5,0 -1,1
2012 / 10 1,4 1,6 0,2
26-27 El- och elektronikindustri 2012 / 06 -1,3 -2,7 -1,4
2012 / 07 18,1 15,7 -2,4
2012 / 08 -8,4 -8,3 0,1
2012 / 09 -14,4 -14,4 0,0
2012 / 10 -6,1 -8,7 -2,6
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2012 / 06 0,2 1,2 1,0
2012 / 07 0,5 2,2 1,7
2012 / 08 0,8 0,8 0,0
2012 / 09 -5,3 -6,5 -1,2
2012 / 10 5,0 6,2 1,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2012/11/ttvi_2012_11_2013-01-10_rev_001_sv.html