Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2020

Priserna på produktioninsatser inom jordbruket sjönk med 4,9 procent – bränslepriserna rasade med nästan en tredjedel

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 4,9 procent under andra kvartalet år 2020. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 7,3 procent mindre och investeringarna 0,9 procent mer än året innan. Mest sjönk priset på energi, med nästan en femtedel, djurfoder med en tiondel och gödningsmedel med 7,6 procent. Coronaepidemin inverkade särskilt på priserna på uppvärmnings- och motorbränslen, som dök med nästan en tredjedel jämfört med andra kvartalet året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–6/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 2:a kvartalet 2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 2:a kvartalet 2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 2:a kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal II/2020 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 100,4 -1,8 -4,9
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 97,7 -2,9 -7,3
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 106,8 0,6 0,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/02/ttohi_2020_02_2020-08-17_tie_001_sv.html