Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Indexet för inköpspriser på produktioninsmedel inom jordbruket steg högre än någonsin under 2000-talet
16.8.2021
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 6,9 procent under andra kvartalet år 2021. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 8,6 procent mer och investeringarna 2,9 procent mer än året innan. Alla delindex pekar nu uppåt och totalindexet är högre än någonsin under 2000-talet. Priset på energi steg med en femtedel och återgick till nivån före pandemin redan i början av året. Priserna på gödselmedel steg med 17,3 procent. Den nya gödselperioden inleddes därför med exceptionellt höga priser. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html