Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat kiivaassa nousussa
15.11.2021
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat reilun kymmenyksen vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 13 prosenttia enemmän ja maatalouden investoinnit vajaat kuusi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Erityisen paljon nousi lannoitteiden, energian ja rehujen hinnat. Lannoitteet maksoivat 41 prosenttia, energia 22 prosenttia ja rehut 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Myös rakennusten huollon ja korjausten hinnat nousivat rajusti, lähes viidenneksen. Investoinneista rakentamisen kustannukset nousivat eniten, 8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantotarvikkeiden, palvelujen ja investointien hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Kuvaus: Tilasto kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Tilaston perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100–-indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, maatalous, tuotantopanokset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/index.html