Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, II/2020

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 97,7 -2,9 -7,3
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 95,1 0,5 -10,2
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 94,2 -14,5 -19,4
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 84,8 -5,4 -7,6
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 97,5 2,4 1,1
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,6 0,5 0,4
206000 DJURFODER 98,9 0,9 -9,8
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 101,6 0,2 -0,4
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 106,3 0,5 0,0
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 104,3 -0,1 -0,4
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 106,8 0,6 0,9
211000 MATERIAL 108,8 1,0 1,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 106,6 0,6 1,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 110,7 1,3 1,5
212000 BYGGNADER 103,9 0,2 0,6
212100 EKONOMIBYGGNADER 103,9 0,2 0,6
219000 ANDRA 103,4 -2,3 -2,4
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 100,4 -1,8 -4,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 17.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, II/2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/02/ttohi_2020_02_2020-08-17_tau_001_sv.html