Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2013

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger med 2,0 procent i år

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga med 2,0 procent i år jämfört med år 2012. Priserna på varor och tjänster som används inom produktionen stiger med 2,4 procent på årsnivå och priserna på varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 0,9 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Prisuppgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen påverkas mest av att priserna på djurfoder och gödningsmedel går upp. Prisstegringen dämpas av att energi blir billigare. Priserna på varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger mest på grund av att priserna på transportmateriel blir dyrare.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2013

Index 2010=100 Indextal 2013, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2012–2013, %
Totalindex 118,0 2,0
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 122,4 2,4
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 107,6 0,9

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen av lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2013 publiceras i februari 2014.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/ttohi_2013_2013-11-15_tie_001_sv.html