Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2013

Index Indextal 2013, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2012–2013, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 122,4 2,4
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 121,2 4,3
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 131,3 -3,0
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 149,2 3,5
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 103,8 6,5
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,4 1,3
206000 DJURFODER 136,4 7,1
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 107,0 2,1
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 107,5 1,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 105,5 0,8
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 107,6 0,9
211000 MATERIAL 106,9 1,6
211100 MASKINER OCH REDSKAP 105,8 0,6
211200 TRANSPORTMATERIEL 107,9 2,5
212000 BYGGNADER 108,1 0,3
219000 ANDRA 111,2 1,7
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 118,0 2,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2013, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/ttohi_2013_2013-11-15_tau_001_sv.html