Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2011, (mn euro)

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 Förändring 2009–2011 (%)
Totalt 100 212 72 872 81 326 88 575 8,9
B Utvinning av mineral 1 043 896 1 202 1 384 15,1
07 Utvinning av metallmalmer 124 121 316 444 40,5
08 Annan utvinning av mineral 901 745 855 903 5,6
09 Service till utvinning 18 29 31 37 19,4
C Tillverkning 99 111 71 937 80 070 87 127 8,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 332 8 142 7 961 8 576 7,7
10 Livsmedelsframställning 7 219 7 076 6 940 7 522 8,4
11 Framställning av drycker 1 113 1 066 1 021 1 054 3,2
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 758 596 627 643 2,6
13 Textilvarutillverkning 476 365 373 373 0,0
14 Tillverkning av kläder 121 98 89 94 5,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 161 133 166 176 6,0
16-17 Skogsindustri 17 342 13 233 15 795 16 158 2,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 972 3 680 4 464 4 611 3,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 369 9 553 11 331 11 547 1,9
19–22 Kemisk industri 18 469 14 048 17 265 21 187 22,7
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 648 5 924 7 898 10 578 33,9
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 027 4 718 5 570 6 322 13,5
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1 134 1 258 1 294 2,9
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 752 2 272 2 539 2 993 17,9
24–30, 33 Metallindustri 48 927 31 866 34 169 35 969 5,3
24 Stål- och metallframställning 9 197 4 914 7 703 8 692 12,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 262 4 675 4 753 5 425 14,1
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 852 5 668 4 395 3 597 -18,2
27 Tillverkning av elapparatur 4 704 3 941 3 959 4 102 3,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11 673 8 013 8 596 9 733 13,2
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 893 1 022 1 105 1 299 17,6
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 1 771 1 633 868 -46,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 331 1 862 2 024 2 253 11,3
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 283 4 053 4 252 4 594 8,0
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 244 1 040 988 1 050 6,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 560 1 836 2 039 2 275 11,6
31 Tillverkning av möbler 1 034 758 759 781 2,9
32 Annan tillverkning 445 419 466 487 4,5
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 39 54 63 16,7
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 7 10 8 -20,0
02 Skogsbruk 11 7 6 8 33,3
03 Fiske och vattenbruk 3 3 3 4 33,3
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 12 18 21 16,7
38 Avfallshantering; återvinning 14 9 18 22 22,2
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 1 0 0 0,0

Källa: Industriproduktion 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 09 1734 2238, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2011, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2011, (mn euro) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2011/tti_2011_2012-11-28_tau_001_sv.html