Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2019

Datatekniktjänster tillväxtvariabel för utrikeshandeln med tjänster under tredje kvartalet år 2019

Exporten av tjänster ökade med 17 procent under tredje kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med 5 procent. Till ökningen av exporten av tjänster bidrog i synnerhet ökningen av exporten av ICT-tjänster. På motsvarande sätt visade övriga affärstjänster den största ökningen i euro inom importen, medan de finansiella tjänsterna ökade mest relativt sett. Inom importen bidrog också ICT-tjänsterna till ökningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandeln med varor och tjänster, som ingår i betalningsbalansen .

Import och export av tjänster kvartalvis

Import och export av tjänster kvartalvis

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Miia Korhonen 029 551 3420, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/03/tpulk_2019_03_2019-12-13_tie_001_sv.html