Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 128 23 848 23 186 23 389 23 256
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 418 16 353 16 250 16 071 15 399
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 306 16 536 16 455 16 561 15 388
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 112 -183 -205 -490 11
1.2 Tjänster totalt 6 709 7 494 6 936 7 318 7 856
1.2.1 Bearbetningstjänster 373 446 420 436 365
1.2.2 Transport 1 218 1 027 935 1 096 1 202
1.2.3 Resor 951 715 815 672 978
1.2.4 Byggande 92 93 39 49 74
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 124 143 118 142 125
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 692 897 673 801 643
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 562 1 989 2 310 2 691 3 073
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 538 1 995 1 468 1 256 1 249
1.2.8.1 Forskning och utveckling 139 191 140 178 195
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 494 631 391 339 337
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 904 1 173 936 738 716
1.2.9 Övriga tjänster 161 189 160 176 148

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Miia Korhonen 029 551 3420, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/03/tpulk_2019_03_2019-12-13_tau_001_sv.html