Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2018

Inkomstskillnaderna ökade år 2017

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning ökade inkomstskillnaderna år 2017 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mer hos höginkomsttagarna än hos medel- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna ökade reellt med 4,4 procent från år 2016 till år 2017. Medelinkomsttagarnas (inkomstdecilerna V–IX) inkomster ökade med 1,3 procent och i de fyra decilerna med de lägsta inkomsterna med 1,2 procent. Inkomstnivån i decilen med de lägsta inkomsterna steg med 2,2 procent.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2016 till år 2017

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2016 till år 2017
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, medeltal per person. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Gini-koefficienten, som beskriver relativa inkomstskillnader, fick år 2017 värdet 27,7, vilket var 0,5 procentenheter större än året innan och nästan på samma nivå som år 2010. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5,5 procentenheter, vilket till stor del är en följd av den snabba ökningen av inkomstskillnaderna i slutet av 1990-talet. Som minst var inkomstskillnaderna i mitten av 1980-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0 om alla har lika stora inkomster och 100 om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är de relativa inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2017, Gini-index (%)

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2017, Gini-index (%)
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (inkl. försäljningsvinster). Källor: 1995–2017 totalstatistik över inkomstfördelning; 1986–1995: inkomstfördelningsstatistik (urval); 1966,1971,1976,1981 konsumtionsundersökning. Mellanår som saknas (1967–1985) är lineärt interpolerade.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
inkomstutvecklingen efter område 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2017/01/tjkt_2017_01_2018-12-18_tie_001_sv.html