Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.12.2016

Inkomstskillnaderna ökade något år 2015

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning ökade inkomstskillnaderna något år 2015 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mindre hos medelinkomsttagarna än hos hög- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna ökade reellt med 2,7 procent från år 2014 till år 2015. I decilerna V–IX ökade inkomsterna med 0,8 procent. Inkomstnivån i decilen med de lägsta inkomsterna steg med 1,4 procent.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2014 till år 2015

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2014 till år 2015
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, medeltal per person. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Gini-koefficienten, som beskriver relativa inkomstskillnader, var år 2015 0,3 procentenheter högre än året innan och fick värdet 27,3. Gini-koefficienten var som högst år 2007 och jämfört med år 2007 var den omkring 2 procentenheter lägre år 2015. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5 procentenheter, vilket till stor del beror på att inkomstskillnaderna ökade snabbt i slutet av 1990-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0, om alla har lika stora inkomster, och 100, om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2015, Gini-index (%)

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1995–2015, Gini-index (%)
Personer som hör till bostadsbefolkningen, bostadshushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet. Uppgifterna för åren 1995–2009 och 2010–2015 är inte helt jämförbara. Statistikens inkomstbegrepp kompletterades år 2010, vilket sänkte Gini-koefficienten med 0,3 procentenheter.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstskillnader 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2015/02/tjkt_2015_02_2016-12-20_tie_002_sv.html