Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.12.2016

Bostadshushållens realinkomster har vänt uppåt

Bostadshushållens medianinkomster var reellt 0,8 procent högre år 2015 än året innan. Mest ökade inkomsterna i Tornedalens ekonomiska region, med 2,2 procent. I Norra Lapplands och Nystadsregionens ekonomiska regioner var inkomstökningen 1,8 procent. Svagast var inkomstutvecklingen i Haapavesi-Siikalatva ekonomiska region, där inkomsterna sjönk med en procent. Också i samma trakter i Ylivieska och Kaustby ekonomiska regioner sjönk bostadshushållens realinkomster i fjol enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning.

Årsförändring av bostadshushållens medianinkomster år 2015, %. De tio ekonomiska regioner som hade den största resp. den minsta förändringen

Årsförändring av bostadshushållens medianinkomster år 2015, %. De tio ekonomiska regioner som hade den största resp. den minsta förändringen
Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, median. Den ekvivalerade disponibla penninginkomsten = bostadshushållets disponibla penninginkomst dividerad med bostadshushållets konsumtionsenhet

I hela landet var bostadshushållens ekvivalerade medianinkomst i fjol 22 750 euro. I Helsingfors ekonomiska region, som är landets befolkningsmässigt största ekonomiska region, var motsvarande inkomst 25 680 euro, en ökning från året innan med 0,8 procent. Antalet bostadshushåll i Helsingfors ekonomiska region är drygt 700 000.

I Tammerfors ekonomiska region var den ekvivalerade medianinkomsten för de drygt 190 000 bostadshushållen 22 400 euro, vilket var 0,9 procent mer än året innan. Samma inkomstökning uppnådde också de 160 000 bostadshushållen i Åbo ekonomiska region. Medianinkomsten för bostadshushållen i Åbo ekonomiska region var 22 370 euro. I Uleåborgs ekonomiska region var den ekvivalerade medianinkomsten för de 110 000 bostadshushållen 22 200 euro, vilket var reellt 0,8 procent mer än år 2014.

Bland de ekonomiska regioner som ökat sina inkomster mest finns både ekonomiska regioner med låga inkomster och sådana med höga inkomster. Till de ekonomiska regioner som har de högsta inkomsterna hör Ålands landsbygd och Ålands skärgård, där bostadshushållen hade de högsta ekvivalerade disponibla penninginkomsterna år 2015 när man beaktar alla ekonomiska regioner: den före nämnda med 27 600 euro och den senare nämnda 25 690 euro. De klart lägsta inkomsterna fanns bland bostadshushållen i Joutsa, vilka hade en ekvivalerad medianinkomst på 19 800 euro.

I de ekonomiska regioner vars inkomster ökat minst var bostadshushållens inkomstnivåer genomgående låga. De högsta inkomsterna hade hushållen i Tavastehus ekonomiska region (23 000 euro), de lägsta inkomsterna bostadshushållen i Nordöstra Savolax (19 280 euro).

Inkomstutvecklingen i de finländska hushållen dyster under 2010-talet

Inkomstutvecklingen i de finländska hushållen har varit svag under de senaste åren. År 2014 var den reala årsförändringen av bostadshushållens disponibla penninginkomster negativ redan andra året i rad enligt alla tillgängliga inkomstparametrar. Inkomstutvecklingen har varit fortsatt svag allt sedan ingången av 2010-talet. Innan dess var hushållens inkomstutveckling klart positiv enligt alla parametrar.

Inkomstutvecklingen i de finländska hushållen ser ljusare ut

Inkomstutvecklingen i de finländska hushållen ser ljusare ut
Inkomstförändringarna åren 1995-2000, 2000-2005 och 2005-2010 är genomsnittliga årsförändringar för dessa perioder.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstutvecklingen efter område 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2015/01/tjkt_2015_01_2016-12-20_tie_001_sv.html