Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2015

Recessionen har slagit hårdast mot hushållen i Saloregionen

År 2014 var medianen för hushållens disponibla penningsinkomster reellt 0,3 procent mindre än år 2010. Hushållen i Salo ekonomiska region har haft det största inkomstbortfallet. Deras realinkomster var i fjol 3,7 procent lägre än år 2010. Hushållen i Raseborgs, Uleåborgs, Äänekoski, Kotka-Fredrikshamn och Keuruu ekonomiska regioner som också har genomgått stora strukturomvandlingar har haft inkomstbortfall. Detta framgår av de regionala uppgifterna i totalstatistiken över inkomstfördelningen.

Bostadshushållens reella inkomstförändringar åren 2010-2014, %. De tjugo ekonomiska regionerna med största inkomstbortfall och inkomsttillväxt

Bostadshushållens reella inkomstförändringar åren 2010-2014, %. De tjugo ekonomiska regionerna med största inkomstbortfall och inkomsttillväxt
Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, median. Den ekvivalerade disponibla penningsinkomsten = bostadshushållets disponibla penninginkomst dividerad med bostadshushållets konsumtionsenhet

I Helsingfors ekonomiska region, som är landets största ekonomiska region när man ser till befolkningen, minskade bostadshushållens inkomster under åren 2010–2014 med reellt en och en halv procent. I Åbo ekonomiska region var inkomstbortfallet av samma storleksklass.

I jämförelsen av inkomstutvecklingen har hushållen i Norra och Östra Finlands ekonomiska regioner klarat sig bäst under de senaste åren. I Norra Lapplands och Tornedalens ekonomiska regioner var medianen för hushållens disponibla penninginkomster reellt drygt 4 procent högre år 2014 än år 2010. Hushållen i Nordöstra Savolax och Pielisen Karjala uppnådde en tillväxt på över tre procent.

Inkomstutvecklingen i de finländska hushållen dyster under 2010-talet

Inkomstutvecklingen i de finländska hushållen har varit svag under de senaste åren. År 2014 var den reala årsförändringen av bostadshushållens disponibla penninginkomster negativ redan andra året i rad enligt alla tillgängliga inkomstparametrar. Inkomstutvecklingen har varit fortsatt svag allt sedan ingången av 2010-talet. Innan dess var hushållens inkomstutveckling klart positiv enligt alla parametrar.

Bostadshushållens reella inkomstförändringar åren 1995-2014

Bostadshushållens reella inkomstförändringar åren 1995-2014
Inkomstförändringarna åren 1995-2000, 2000-2005 och 2005-2010 är genomsnittliga årsförändringar för dessa perioder

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstutvecklingen efter område 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2014/01/tjkt_2014_01_2015-12-18_tie_001_sv.html