Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.12.2011

Inkomstkillnaderna började öka år 2010

Minskningen av inkomstskillnaderna som varat ett par år upphörde år 2010 enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning. År 2010 hade Gini-koefficienten, som beskriver inkomstskill-nader, värdet 28,2, vilket är 0,6 procentenheter högre än året innan. I decilen med de lägsta inkoms-terna ökade inkomsterna reellt med 1,5 procent, i decilen med de högsta inkomsterna med nästan 5 procent. I den bäst avlönade procenten av befolkningen ökade inkomsterna med över 12 procent. Inkomstskillnaderna ökade särskilt på grund av ökade försäljningsvinster och dividendinkomster.

Reell utveckling av bostadshushållsbefolkningens inkomster 1995–2010, procent. Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, genomsnitt.

Reell utveckling av bostadshushållsbefolkningens inkomster 1995–2010, procent. Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, genomsnitt.

Inkomstutvecklingen bäst i Kaustby, sämst i Varkaus ekonomiska region

Medianen av bostadshushållens disponibla penninginkomst var 28 940 euro i hela landet år 2010, vilket var reellt 0,9 procent mer än året innan. De överlägset högsta medianinkomsterna hade bo-stadshushållen i den åländska ekonomiska regionen Ålands landsbygd, 40 360 euro. Näst högst in-komster hade bostadshushållen i Borgå ekonomiska region, vars medianinkomst var 33 940 euro. De lägst avlönade bostadshushållen finns i Pielisen Karjala ekonomiska region, där bostadshushållens medianinkomst mätt med disponibel inkomst var 22 900 euro år 2010.

Den snabbaste årliga ökningen av inkomsterna år 2010 hade bostadshushållen i Kaustby ekonomiska region, där medianen av de disponibla inkomsterna reellt var drygt 3 procent högre än året innan. Också i Inre Savolax ekonomiska region var ökningen av medianinkomsten över 3 procent. I Kaustby ekonomiska region var bostadshushållens medianinkomst 31 840 euro, i Inre Savolax ekonomiska region var motsvarande inkomst betydligt lägre, 24 740 euro. Inkomstutvecklingen i bostadshushållen i Kaustby ekonomiska region, som var bättre än genomsnittet, förklaras av en god ökning av både löneinkomsterna och skogsförsäljningsinkomsterna. I Inre Savolax ekonomiska region förklaras ök-ningen av bostadshushållens inkomster till en stor del av en ökning av skogsförsäljningsinkomsterna..

Sämst var inkomstutvecklingen i bostadshushållen i Varkaus ekonomiska region, vars medianinkomst sjönk reellt med en dryg procent år 2010. I Koillismaa och Mariehamns stads ekonomiska region minskade bostadshushållens medianinkomst med 0,8 procent. I Varkaus ekonomiska region var medianen av bostadshushållens disponibla penninginkomster 25 870 euro, i Koillismaa ekonomiska region 28 430 euro och i Mariehamns stads ekonomiska region 32 010 euro. I Varkaus ekonomiska region förklaras den svaga inkomstutvecklingen särskilt av en minskning av löneinkomsterna.

Reella förändringar av bostadshushållens inkomster efter ekonomisk region åren 2009–2010, procent. De tio ekonomiska regioner som hade den största förändringen och de tio som hade den minsta förändringen. Bostadshushållets disponibla penninginkomst, median

Reella förändringar av bostadshushållens inkomster efter ekonomisk region åren 2009–2010, procent. De tio ekonomiska regioner som hade den största förändringen och de tio som hade den minsta förändringen. Bostadshushållets disponibla penninginkomst, median

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2010/tjkt_2010_2011-12-16_tie_001_sv.html