Publicerad: 30.10.2015

Utländska direktinvesteringar i Finlans ökade betydligt år 2014

De utländska direktinvesteringarna i Finland uppgick till 13,0 miljarder euro netto år 2014. Den kraftiga ökningen av direktinvesteringar berodde särskilt på företagsförvärv där betydande företag som varit i finländsk ägo antingen helt eller delvis övergick i utländsk ägo. Också multinationella koncerners interna lånearrangemang gjorde att direktinvesteringarna i Finland ökade.


Källa: Utländska direktinvesteringar 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2014/ssij_2014_2015-10-30_tie_001_sv.html