Finlands officiella statistik

Utländska direktinvesteringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Direktinvesteringarna ökade kraftigt år 2019
30.9.2020
Under år 2019 steg värdet av utländska direktinvesteringar i Finland från 62,9 miljarder euro till 76,4 miljarder euro. Utländska direktinvesteringar som finansiella transaktioner i Finland gjordes till ett värde av 10,1 miljarder euro, netto. Av investeringarna var 8,0 miljarder euro poster på villkor för främmande kapital, dvs. inflödet av kapital till Finland från utländska direktinvesterare skedde främst i form av lån.

Beskrivning: Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Direktinvesteringar i utlandet beskriver på motsvarande sätt det kapital som en finländsk placerare har direktinvesterat i en enhet i utlandet som placeraren har kontroll eller inflytande över. Framställningen av statistiken baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005) om statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Med hjälp av uppgifterna i statistiken kan man bedöma ekonomins globaliseringsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, betalningsbalans, koncerner, globalisering, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/index_sv.html