Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.6.2020

Hushållens sparkvot ökade och företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2020

Hushållens sparkvot ökade under januari–mars från föregående kvartal. Sparkvoten ökade eftersom de utbetalda ersättningarna till anställda ökade i hushållen samtidigt som konsumtionsutgifterna minskade något. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagssektorns vinstkvot gick ned, eftersom de löner som sektorn betalade ökade medan förädlingsvärdet var nästan oförändrat. Företagssektorns investeringskvot ökade för sin del från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Utvecklingen i volymen av hushållssektorns justerade disponibla inkomst

Utvecklingen i volymen av hushållssektorns justerade disponibla inkomst

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (414,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2020/01/sekn_2020_01_2020-06-18_tie_001_sv.html