Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2019

Företagssektorns vinstkvot ökade under första kvartalet 2019

Hushållens sparkvot förbättrades något under januari–mars från föregående kvartal. Sparkvoten som beräknats utgående från säsongrensade uppgifter förbättrades, även om de disponibla inkomsterna minskade något, eftersom hushållens konsumtionsutgifter minskade mer än jämfört med föregående kvartal. Hushållens investeringskvot var oförändrad. Företagssektorns vinstkvot förbättrades jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade snabbare än utbetalda löner och kollektiva avgifter. Företagens investeringskvot ökade något från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (386,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2019/01/sekn_2019_01_2019-06-20_tie_001_sv.html