Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2019

En liten ökning av företagssektorns vinster och investeringar under sista kvartalet 2018

Hushållens sparkvot ökade under oktober–december från föregående kvartal. Sparkvoten var fortsatt positiv, eftersom de disponibla inkomsterna var större än konsumtionsutgifterna. Hushållens investeringskvot var på föregående kvartals nivå. Företagssektorns vinstkvot gick upp, eftersom förädlingsvärdet inom sektorn ökade mer än utbetalade löner och kollektiva avgifter. Också företagssektorns investeringskvot gick upp en aning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (370,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2018/04/sekn_2018_04_2019-03-15_tie_001_sv.html