Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2018

Företagssektorns vinster var stigande under andra kvartalet 2018

Hushållens sparkvot försvagades något under april–juni från föregående kvartal. Sparkvoten var en aning negativ, eftersom konsumtionsutgifterna ökade mer än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot fortsatte att öka. Företagssektorns vinstkvot förbättrades jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade snabbare än utbetalda löner och kollektiva avgifter. Företagens investeringskvot låg för sin del på föregående kvartals nivå. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (366,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2018/02/sekn_2018_02_2018-09-21_tie_001_sv.html