Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2014

Hushållens konsumtionsutgifter större än inkomsterna under tredje kvartalet 2014

Hushållssektorns sparkvot blev svagt negativ i och med att konsumtionsutgifterna ökade och översteg den disponibla inkomsten. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, minskade något jämfört med året innan. Företagssektorns vinstkvot förbättrades en aning från året innan medan löneutgifterna var oförändrade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Under tredje kvartalet 2014 förbättrades företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, en aning och stannade på 21,9 procent. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, var 24,1 procent. Investeringskvoten förändrades inte nämnvärt jämfört med föregående kvartal. Nyckeltalen har räknats utgående från säsongrensade tidsserier.

Hushållens sparkvot var -1,3 procent under tredje kvartalet 2014. Föregående kvartal var siffran +1,3 procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var 11,0 procent av den disponibla inkomsten under tredje kvartalet, vilket är ungefär samma som under föregående kvartal. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst minskade med 0,8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan efter rensning för prisförändringar. Den justerade inkomsten är en mätare som OECD rekommenderar för bedömning av hushållens ekonomiska välfärd. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållens disponibla inkomst lägga till individuella tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Sektorkontona beräknas bara till löpande priser. För hushållens justerade disponibla inkomst har man dock i en separat tabellbilaga beräknat en volymindikator som beskriver utvecklingen efter rensning för prisförändringar. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror, dvs. kapitalförslitningen har beaktats. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (402,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2014/03/sekn_2014_03_2014-12-19_tie_001_sv.html