Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2014

Företagens investeringar minskade under fjärde kvartalet 2013

Företagens investeringskvot minskade ytterligare under sista kvartalet 2013 och företagens vinstkvot krympte något på grund av den svaga utvecklingen av förädlingsvärdet. Hushållens sparkvot fortsatte att öka under årets sista kvartal. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, minskade reellt en aning jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Under fjärde kvartalet 2013 minskade företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, med en halv procentenhet till 22,6 procent jämfört med föregående kvartal. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, sjönk med en och en halv procentenheter till 19,5 procent. Nyckeltalen har räknats utgående från säsongrensade serier.

Hushållens sparkvot var 1,9 procent under fjärde kvartalet 2013. Föregående kvartal var motsvarande siffra 1,4 procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var 11,6 procent av den disponibla inkomsten under fjärde kvartalet, dvs. ungefär en halv procentenhet mindre än föregående kvartal. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst minskade en aning från motsvarande kvartal året innan. Den justerade inkomsten är en mätare som OECD rekommenderar för bedömning av hushållens ekonomiska välfärd. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållens disponibla inkomst lägga till individuella tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Sektorkontona beräknas bara till löpande priser. För hushållens justerade disponibla inkomst har man dock i en separat tabellbilaga beräknat en volymindikator som beskriver utvecklingen efter rensning för prisförändringar. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror, dvs. kapitalförslitningen har beaktats. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Katri Soinne 09 1734 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (439,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2013/04/sekn_2013_04_2014-03-31_tie_001_sv.html